Hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów hydraulicznych od 1992 roku

HADES

Asortyment

Instalacje zewnętrzne
Kanalizacja zewnętrzna
Rury i kształtki kanalizacyjne Wavin, InstalPlast Łask
Studnie kanalizacyjne Wavin, InstalPlast Łask, Kaczmarek
Sieci wodociągowe
Rury PE w zwoju Wavin, InstalPlast Łask, Dyka, Zinplast
Rury PE w sztangach Wavin, InstalPlast Łask
Kształtki PE skręcane STP Hiszpania, Wavin
Kształtki PE elektrooporowe Plasson, Marley, Friatec, Durafuse, GF
Żeliwo sferoidalne - rury Sertubi, Svobodny Sokol
Żeliwo sferoidalne - kształtki Jafar, Domex, Dab-Mat, Wtórmex
Armatura żeliwna (nawiertki, zasuwy, hydranty, kołnierze, łączniki (RK,RR), zawory antyskażeniowe) Wodrol, Domex, Jafar, TIS, AKWA, Efekt
Rury i kształtki ciśnieniowe PVC Wavin, InstalPlast Łask
Taśmy ostrzegawcze PTS Rabka
Skrzynki hydrantowe Zakład Odlewniczy Orzechowscy, Jafar
Studnie wodomierzowe Eotech, Wavin, InstalPlast Łask
Sieci gazowe
Rury PE Wavin
Kształtki PE elektrooporowe, doczołowe Plasson , Marley, GF
Kształtki PE-stal STP Hiszpania, Wavin
Zawory kulowe gazowe Diamond, Invena, ITAP
Drenaż
Rury w zwoju InstalPlast Łask, Pipe Life
Geowłóknina Pipe Life
Włazy
Włazy lekkie kl. A okrągłe i kwadratowe Zakład Odlewniczy Orzechowscy
Włazy drogowe Zakład Odlewniczy Orzechowscy
Włazy drogowe z wypełnieniem betonowym Zakład Odlewniczy Orzechowscy
Wpusty uliczne Zakład Odlewniczy Orzechowscy
Włazy teleskopowe Zakład Odlewniczy Orzechowscy
Skrzynki uliczne Zakład Odlewniczy Orzechowscy
Stopnie kanałowe Zakład Odlewniczy Orzechowscy
Odwodnienia liniowe
Odwodnienia typu lekkiego Bisan, Stora Drain
Odwodnienia typu ciężkiego Bisan, Stora Drain, Sytec