Włazy kanalizacyjne i wpusty ściekowe

Włazy kanalizacyjne i wpusty ściekowe(skrzynki hydrantowe i do wody)

Włazy. Infrastruktura umieszczona poniżej poziomu gruntu wymagająca dostępu zawsze wymaga zwieńczenia dostępu włazem żeliwnym. W zależności od umiejscowienia: w jezdni, na utwardzonym poboczu, ciągu pieszym czy terenie zielonym wymaga innej klasy wytrzymałości: A 15, B 125, C 250, D 400. (www.kzo.pl) (www.odlewnia-wincentów.pl) Od wielu lat ściśle współpracujemy z czołowymi polskimi producentami takimi jak KZO.SA Odlewnia Orzechowscy. Posiadamy włazy żeliwne oraz betonowe: malowane i niemalowane, z ryglami lub bez, wentylowane i niewentylowane. Wpusty. Wpusty uliczne, krawężnikowe oraz krawężnikowo-jezdniowe, malowane lub nie, uchylne z zatrzaskiem o dopuszczalnym obciążeniu D-400.

Close Menu
×

Koszyk